שר הבריאות ניצן הורביץ: "מוציאים את הCBD מפקודת הסמים המסוכנים"

CBD חוקי בישראל

הוועדה לבחינת משמעויות החרגת חומרים או מוצרים המכילים CBD מפקודת הסמים המסוכנים הגישה את המלצותיה לשר הבריאות ניצן הורביץ והשר קיבל את עיקרי המלצותיה.
הוועדה שהוקמה בדצמבר 2021 בראשותו של פרופסור שוקי שמר, סיימה את עבודתה והגישה את מסקנותיה לשר ולמנכ"ל.
עיקרי מסקנות הוועדה הן כדלקמן:

הוועדה המליצה להחריג את משפחת נגזרות ה-CBD ממקור צמחי מפקודת הסמים.
החרגת מרכיב ה-CBD מפקודת הסמים עבור מוצרים שהריכוז המקסימלי של ה-THC בהם לא יעלה על 0.2%.
הוועדה המליצה כי להמתין כשנתיים עד לאישור של מכיבים ממשפחת הסיבידי כמרכיבים במזונות, תוספי תזונה או בתמרוקים ובזמן זה ועדת מומחים מקצועית ייעודית תבחן את בטיחות השימוש.
הוועדה המליצה לעודד ולתקצב מחקרים שיבחנו את בטיחות השימוש במוצרי CBD בדרגות ניקיון שונות.
עוד המליצה הוועדה על הקמת מערך פיקוח ואכיפה יעודיים למוצרי תמרוקים ומזון המכילים CBD.
ניהול הסברה במשרד הבריאות ובקופות החולים בכדי להבהיר לציבור את מורכבות השימוש במוצרים המכילים CBD וקנבינואידים.

על פי הדיווחים, שר הבריאות קיבל את עיקרי המלצות הוועדה.
עם זאת, בנושא הריכוז המקסימלי המותר של THC, שר הבריאות קבע כי הסף יהיה 0.3% ולא 0.2% כפי שקבעה הוועדה.
כמו כן, קבע השר כי בשנתיים הקרובות יעודד משרד הבריאות ביצוע פעילות מחקר ופיקוח, לצד הקמת יכולת רגולטורית במשרד הבריאות בכלי לאפשר שיווק של מוצרי CBD בישראל.
שר הבריאות צפוי לפרסם היום (28/02/2022) את טיוטת הצו המחריגה את רכיב ה-CBD להערות הציבור.